Печат

Възложител: Пътстрой 92 АД
Обект: Добив на инертен материал от кариера Плоски на „Автомагистрала „Струма” Лот 3,3км
Изпълнител: „Видрица” ЕООД