Печат

Възложител: Геотехмин ООД
Обект: Земно–изкопни работи на Метростанция 11 - 13 бул. Черни връх, гр. София
Изпълнител: „Видрица” ЕООД