Печат

Извършваме обратни насипи, доставка на трошен рециклиран бетон и инертни материали, полагане и уплътняване.
Механизация: